بریم بسازیم

سایت مجموعه تلویزیونی «بریم بسازیم»

درباره ما
درباره ما

هسته ی اولیه ی ساخت و اتاق فکر رئالیتی شو «بریم بسازیم» بر پایه ی مضامینی همچون کارآفرینی، کار گروهی، روحیه ی تیمی و خلاقیت شکل گرفته است.

فصل اول این مجموعه، روایتی است از تلاش چهار جوان ایرانی برای آبادانی و حل مشکلات عمرانی و ساخت و ساز در یکی از روستاهای اطراف استان تهران با نام خاوه.

موانع و مشکلاتی که در طول ده قسمت از مجموعه بر سر راه این چهار شخصیت داستان به نام های حامد، حسن، حسین و امیر قرار می گیرد و ماجراجویی های آنها در طول روند مستند، جذابیت روایی برنامه را برای مخاطب ایرانی دو چندان خواهد کرد.

در کنار آن، با پخش این مجموعه مستند سرگرم کننده، شاهد ترویج مفاهیم ارزشمندی همچون کار داوطلبانه و خیر، ایجاد انگیزه و داشتن روحیه ی تیمی، به کارگیری خلاقیت و پشتکار و همچنین ترویج روحیه ی نوع دوستی نیز خواهیم بود.