بریم بسازیم

سایت مجموعه تلویزیونی «بریم بسازیم»

ثبت روستا/ منطقه
ثبت روستا/ منطقه

روستا یا منطقه خود را ثبت کنید و گروه «بریم بسازیم» را برای آبادانی جای جای کشور عزیزمان یاری نمایید.

فصل بعدی مجموعه «بریم بسازیم» با نظرسنجی و معرفی مخاطبان، ساخته خواهد شد؛ پس اگر فکر می کنید که منطقه یا روستای شما از لحاظ نیازها، ویژگی ها، قابلیت ها و جذابیت های مکانی و ماهیتی برای تولید «بریم بسازیم» مناسب است، مشخصات آن را در فرم زیر ثبت نمایید.

  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات روستا

  • توضیح دهید چرا باید گروه بریم بسازیم در آنجا حضور داشته باشند؟
  • حداکثر حجم مجاز هر فایل : 20 مگابایت / تعداد فایل مجاز : 2 عدد / پسوند مجاز برای عکس : jpg, jpeg, png / پسوند مجاز برای ویدئو : mp4
    فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, jpeg, png, mp4, Max. file size: 20 MB, Max. files: 2.