بریم بسازیم

سایت مجموعه تلویزیونی «بریم بسازیم»

ثبت مشاغل داوطلب
ثبت مشاغل داوطلب

همراهان محترم برنامه بریم بسازیم!
از طریق تکمیل این فرم می توانید در لیست مشاغل و نفراتی که به صورت داوطلبانه تمایل به ارایه خدمت به هم میهنان عزیز در سراسر کشور دارند، قرار بگیرید.

در نظر داشته باشید تکمیل این فرم به معنی شرکت دادن شما در فیلمبرداری مجموعه «بریم بسازیم» نیست و صرفاً در مواقعی که نیاز به کارشناس یا متخصص یا تکنسین وجود داشته باشد، شما در لیست اولیه ی ارجاع خواهید بود.